21 Aralık 2010 Salı

ctive Directory Rights Management Services ve Sharepoint Server Nasıl Entegre Edilir – Bölüm 1

Üretilen hemen hemen her bilginin dijital ortamda saklanmasıyla beraber bu verilere erişimi kontrol altına almak bilgi sistemleri açısından kritik bir ihtiyaç olmuştur. Dosya paylaşım ve NTFS izinleri, geleneksel yöntemler olarak dosyaya ilk erişimde kontrolü sağlamaktadır ; fakat dosyanın dolaşımı halinde herhangi bir koruma saglamamakta, dosya kaynağından çıktıktan sonra yetkisiz kisiler tarafindan okunanilmekte, hatta duzenlenebilmektedir.
Devamı için Tıklayınız.

Hiç yorum yok: