25 Mart 2013 Pazartesi

Slow Boot Slow Login (SBSL) Hotfix Rollup for Windows 7 and Server 2008 R2 Available

          Windows server 2008 R2'de Hyper-V üzerinde çalışan Windows 7 SP1 client'ları ve W2008R2 sunucuları için oldukça önemli bir problem olan, yavaş boot olma ve yavaş login olma problemi giderildi. 
Hotfix  ile problemlerin yanı sıra bir çok hatanında giderildiği görülmektedir. 
buradan indirebileceğiniz hotfix ile Hyper-V üzerindeki yavaş login problemi dışında aşağıdaki problemleri de giderebileceksiniz. 

1) Windows Client Remote file sistem özelliklerinin iyileştirmeleri.
  • Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
  • DFSN client
  • Folder Redirection
  • Offline Files and Folders (CSC)
  • SMB client
  • Redirected Drive Buffering Subsystem (RDB)
  • Multiple UNC Provider (MUP)
2) SMB Servis ve TCP/IP komponentlerindeki iyileştirmeler. 


18 Mart 2013 Pazartesi

A’DAN Z’YE WINDOWS HYPER-V SERVER 2012, KOMUT SATIRINDAN NASIL YAPILANDIRILIR? BÖLÜM -2-


Windows Server 2012 Hyper-V Server’ın komut satırından yapılandırmasına kaldığımız yerden devam edelim. Windows’un diğer core edition’ları ile aynı komutların kullanıldığını fark edeceksiniz.
·         Windows Firewall
Windows firewall’u disable etmek için
1)    komut satırından;
netsh advfirewall set allprofiles state off 

2)    powershell üzerinden;
Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled False
·         Remote Server konfigürasyonu
Remote desktop connection kullanarak bağlanmak isteyen kullanıcılar için aşağıdaki değişiklikleri yapmanız gerekecektir.
·         Windows Time and Date
1)    Komut satırından;
sc config w32time start= auto
net start w32time

2)    Powershell ile;

Control timedate.cpl

·         DNS Suffix

1)   Aşağıdaki powershell komutunu kullanarak, REG_SZ entry’sini, doğru domain ve arama listesini ekleyebilirsiniz.
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters" Domain -Value dc.local–Force 
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters" SearchList -Value dc.local –Force

·         DNS Registration
Sunucunuza eklemiş olduğunuz ip adresinin DNS’e register edilmesini istemiyorsanız, Register = None komutunu kullanabilirsiniz.

1)    Network interface’lerinin tüm listesini görmek için;

netsh interface ipv4 show interfaces


2)    Primary DNS Server’ı konfigüre etmek ve DNS Register işlemini iptal için;

netsh interface ipv4 add dnsserver "Local Area Connection" address= index=1 Register=None


3)    Secondary DNS Server’ı konfigüre etmek ve DNS Register işlemini iptal için;

netsh interface ipv4 add dnsserver "Local Area Connection" address= index=2 Register=None


·         IPv6’yı iptal etmek için;
Aşağıdaki powershell komutunu kullanarak IPv6’yı sunucunuzda iptal edebilirsiniz.

New-ItemProperty -Path HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\services\TCPIP6\Parameters -Name DisabledComponents -PropertyType DWord -Value 0xffffffff


·         Netbios Over TCP/IP özelliğini iptal etmek için;

1)    Sunucu üzerindeki tüm interface listesini görmek için;
wmic nicconfig get caption,index,TcpipNetbiosOptions

2)    NETBIOS Over TCP/IP’yi disable edeceğiniz interface’in index numarasını aşağıdaki komut satırına ekleyin.

wmic nicconfig where index=1 call SetTcpipNetbios 2

settcpipNetbios seçenekleri şu şekildedir:
0 –DHCP server üzerinden almak için,
1 – Enable NetBIOS over TCP/IP
2 – Disable NetBIOS over TCP/IP

·         SMB2 share connections

SMB2 tabanlı paylaşımlara erişmek istediğinizde "An unexpected network error occurred” hatası ile karşılaşırsanız aşağıdaki powershell komutlarını kullanabilirsiniz. Bu sayede sunucunuza SMB tabanlı paylaşımlara izin vermiş olursunuz.

Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters" RequireSecureNegotiate -Value 0 –Force

·         File and Print sharing

iSCSI ile ilişkilendirilmiş Network kartlarında file and print sharing disable edilmelidir.

 Bu işlemi yapabilmek için NVSPbind adı verilen bir tool kullanılabilinir.
 Bu tool ile network kartındaki tüm protokolleri temizlemekte ve buna file and print sharing ile kullanılan protokollerde dahildir.
Ayrıca, aşağıdaki protkollerin, network kartınızdaki binding sıralamasını da değiştirmek için kullanabilirsiniz:

ms_netbios (NetBIOS Interface)
ms_netbios (NetBIOS Interface)
ms_server (File and Printer Sharing for Microsoft Networks)
ms_server (File and Printer Sharing for Microsoft Networks)
ms_pacer (QoS Packet Scheduler)
ms_msclient (Client for Microsoft Networks)
ms_msclient (Client for Microsoft Networks)
ms_lltdio (Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver)
ms_rspndr (Link-Layer Topology Discovery Responder)
ms_tcpip6 (Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6))
ms_netbt (WINS Client(TCP/IP) Protocol)
ms_netbt (WINS Client(TCP/IP) Protocol)
ms_smb (Microsoft NetbiosSmb)
ms_smb (Microsoft NetbiosSmb)
ms_tcpip (Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4))

1)    NVSPbind’i aşağıdaki linkten indirin. Lokaldeki bilgisayarınıza kopyalayın ve komutsatırından bulunduğu path’i yazarak nvspbind yazarak çalıştırın. Tüm network kartlarınızdaki enable ve disable olan protokolleri listeleyecektir.

örnek vermek gerekirse, bir protokölü disable etmek isterseniz, /d komutunu kullanarak belirttiğiniz network kartında ilgili protokolü disable edebilirsiniz.
 Eğer ki file and print sharing for Microsoft networks’ü, {975D8F46-BFC7-4289-A025-80475C265433} ID’li belli bir network kartında disable etmek isterseniz aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

nvspbind –d {913D8F46-BFC7-4359-A024-90485C276984} ms_server

·         Virtual memory/paging file
Paging file ayarlamalarını yapmak Windows Core ve Windows Hyper-V server’da bir parça zor bir işlemdir. Bu işlemleri yapmak için komut satırını kullanabilirsiniz.

1    Var olan paging file konfigürasyonunu görmek için registy’den kontrol ediniz, ya da aşağıdaki komutu kullanarak komut satırından görebilirsiniz.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
wmic pagefile list /format:list

2    Otomatik paging file yapılandırmasını iptal etmek için;

wmic computersystem where name="%computername%" set AutomaticManagedPagefile=False

3    Farklı bir sürücü de yeni bir paging file oluşturmak için;

wmic.exe pagefileset create name="S:\pagefile.sys"

4    Manuel olarak yeni bir paging file oluşturmak için;

wmic.exe pagefileset where name="S:\\pagefile.sys" set InitialSize=64509,MaximumSize=65000

5    C:\ sürücüsündeki default paging file’i silmek için;

wmic.exe pagefileset where name="C:\\pagefile.sys" delete
· 
        Uzak makine bağlantıları için konfigürasyon
1    Eğer sunucunuz bir domain üyesi değil ise; uzak makinenin kimlik bilgilerini sunucunuza eklemeniz gerekecektir. Bu sayede uzak makineden bağlantı yaptığınızda size kimlik doğrulama sormayacaktır.

Komut satırını açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın.

cmdkey /add: /user: \ /pass:

2    Uzak makinada Hyper-V Server’ı trusted host olarak eklememiz gerekecektir. Bunun için aşağıdaki powershell komutunu kullanabilirsiniz.

Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts -Value -Concatenate

3    Uzak makinede remote access’e izin vermek için DCOM Security’i açarak konfigüre etmemiz gerekecektir. Bunun için;

1)    Start>Run > DCOMCNFG yaparak DCOM Security’i açın.
2)    Component Services > Computers > My Computer’i açın.
3)    My Computer seçeneğinden Properties’e tıklayın ve DCOM Security tabını açın.
4)    Access Permissions bölümünden Edit Limits tuşuna basın.
5)    Anonymous Logon  grubunu seçin.

Artık domaine üye olmayan bir sunucudan rahatlıkla, Hyper-V Server’ınıza erişebileceksiniz.
Bir sonraki yazıda görüşmek üzere 

14 Mart 2013 Perşembe

A’DAN Z’YE WINDOWS SERVER 2012 HYPER-V SERVER, KOMUT SATIRINDAN NASIL YAPILANDIRILIR? BÖLÜM -1-


Windows Server core edition piyasa çıktıktan sonra komut satırını daha etkin kullanmaya başladık. Ancak buna bende dahil olmak üzere bir çok arkadaşımız core sürümlerini yapılandırma da bir çok zorluk yaşadı. Aşağıdaki yazıda kısaca, temel hyper-v server konfigürasyonun nasıl yapılacağını anlatmaya çalıştım.
Öncelikle uzaktan yönetebilmemiz için sunucunun üzerinden remote management bağlantısını aktif hale getirmemiz gerekmektedir. Bunun için;

1)      Server configuration ekran’ında 4 tuşuna basın. (Resim -1)
Resim-1

2)      Daha sonra 1 ve 3 tuşlarına basarak, sunucuyu uzaktan yönetmek ve ping ile cevaplamaya izin verin. 
(Resim-2)
3)    Eski versiyon istemcilerin uzaktan bağlanabilmesi için Remote Desktop’ı aktif hale getirmemiz gerekmektedir. Bunun için ise komut satırından aşağıdaki komutu girip enter’a basın.

cscript C:\Windows\System32\Scregedit.wsf /ar 0
4) Hyper-V Rolünü kurmak için ise; komut satırını açın ve aşağıdaki komutu girin.

Add-WindowsFeature Hyper-V –Restart

5)    NIC TEAMING’i yapılandırmak için ise aşağıdaki komutları giriniz.

a)      Powershell’i açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın.
Get-NetAdapter

b)      Aşağıdaki komutu kullanarak yeni bir NIC grubu oluşturun.
New-NetLbfoTeam –Name Team1 –TeamMembers NIC1,NIC2

c)       NIC TEAMING modu yapılandırmak için ise aşağıdaki komutu kullanın.

Set-NetLbfoTeam -Name Team1 –TeamingMode SwitchIndependent

Switch independent komutu, oluşturduğunu NIC Teaming’in networkünüzdeki switch’inizin konfigürasyonuna ihtiyaç duymamanızı sağlar.

d)      Hyper-V Extensible Switch’i oluşturmak için ise; aşağıdaki komutu kullanın.
Hyper-V switch özelliği fiziksel NIC’iniz ile bire bir ilişki içindedir. Bu bir NIC teaming ya da bağımsız bir NIC olması fark etmez.

New-VMSwitch -Name VMNET -NetAdapterName 1G -AllowManagementOS $False -MinimumBandwidthMode Weight 
Aşağıdaki resim’de Hyper-V extensible switch, converged networks ile ilgili diyagramı bulabilirsiniz. 

6)      VIRTUAL NIC oluşturmak için;
a)      Yukarıdaki resimdeki VMNET isimli Vswitch’inde vNIC oluşturmak için; 
Add-VMNetworkAdapter -ManagementOS -Name "Management" -SwitchName "VMNET" komutunu kullanabilirsiniz.

b)   vNIC’e VLAN ID eklemek için (örnek’te VLAN 10 eklenmesi gösterilmiştir);            Set-VMNetworkAdapterVlan -ManagementOS -VMNetworkAdapterName "Management" -Access -VlanId 10
c)       vNIC’e minimum bant genişliği atamak için ;
Set-VMNetworkAdapter -ManagementOS -Name "Management" -MinimumBandwidthWeight 30
Bu komut ile bu vNIC’in diğer adaptörler ile minimum 30Mbps hızında iletişim kurması sağlanmış olur. (bu değer yüzde cinsindendir.)

7)      VLAN ID oluşturmak için;
Powershell’i açın ve Get-NetAdapter komutunu çalıştırın vlan id’si 10 olan bir vlan oluşturmak için ise aşağıdaki komutu kullanın.
Set-NetAdapter –Name "Ethernet 1" -VlanID 10

IP ADRES Eklemek için;  8.nci seçeneği seçin ve gerekli IP bilgilerini yazın. (Resim-4)


8)      WINDOWS FIREWALL’u devre dışı bırakmak için; aşağıdaki komutları kullanın.

Komut satırından;
netsh advfirewall set allprofiles state off 

power shell’den;
Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled False

Yazının 2nci bölümünde ise; IPv6’yı iptal etme, SMB2 share konfigürasyonu, DNS Suffix girme, uzak sunucudan bağlanarak yönetimde kullanılan komutlar, file and print sharing konfigürasyonları VM memory ve paging file konfigürasyonu … vb gibi bir çok komutun nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım.
7 Mart 2013 Perşembe

HYPER-V R2’DE VHD BOYUTU NASIL ARTTIRILIR ?


HYPER-V R2’DE VHD BOYUTU NASIL ARTTIRILIR ?

Hyper-V Manager konsolunu açın.
Disk boyunutu arttırmak için alttaki resimde göreceğiniz Edit Disk seçeneğine tıklayın.Açılış ekranını next tuşuna basarak geçin. Boyutunun arttırılmasını istediğiniz VHD dosyasını browse tuşuna basarak seçin. ( bu uygulama yapılırken, VHD’nin kullanımda olmadığını ve VM’in saved status konumunda olmadığına dikkat edin.) ayrıca bu uygulamanın snapshot’lar ile çalışan vhd’lerde yapılmamasına dikkat ediniz.


VHD’yi seçtikten sonra Next tuşuna bastığımızda aşağıdaki gibi 3 seçenek karşımıza çıkar.
Bunlardan birincisi; compact seçeneği, bu VHD’deki disk boyutunu küçültür. Bu küçültme işlemi, VHD’nin içinde kullanılmayan alanı kaldırarak yapmaktadır.
Diğer bir seçenek olan convert ise, Dynamic Disk’ten fixed Disk’e dönüştürmek için kullanılır. Bir hatırlatma yapmakta fayda var. Dynamic disk’ten fixed size diske bir VHD’yi dönüştürmek istemeniz durumunda Fiziksel Disk’inizin I/O performansının çok iyi olması gerekmektedir. Aksi halde yavaşlık problemi yaşayabilirsiniz.
Üçüncü seçenek olan  Expand’i tıklayıp Next tuşuna basın. Karşınıza aşağıdaki gibi bir pencere çıkacaktır.


Diskin boyutunu yükseltmek istediğiniz boyutu yazıp Next tuşuna basın ve finish ile yapmak istediğiniz işlemi tamamlayın.
Artık VHD’nizin kapasitesi artmış durumdadır.Tüm bunları GUI aracılığı ile de yapmak istemezseniz aşağıdaki PowerShell script’i kullanarak da birkaç saniyede bu işlemi yapabilirsiniz.
Kırmızı ile belirtilen alana disk’inizin bulunduğu path’i ve yükseltilmesi gereken boyutu yazmanız gerekmektedir.

# Expanding a VHD

param(
    [string]$vhdPath = $(throw "D:\Data.vhd"),
    [string]$vhdSize = $(throw "2000")
)

# Size in bytes
$MB = [System.UInt64] $vhdSize*1024*1024

$ImageMgtService = get-wmiobject -class "Msvm_ImageManagementService" -namespace "root\virtualization"

# creating a dynamic vhd
$result = $ImageMgtService.ExpandVirtualHardDisk($vhdPath,$MB)

if($result.ReturnValue -eq 4096){
    $job = [wmi]$result.Job
    # waiting the job
    while($job.jobstate -lt 7){$job.get()}
    # Return some error code
    return $job.ErrorCode
}  
return $result.ReturnValue
------------------------------------------------------------------------------------------------------