5 Şubat 2015 Perşembe

Powershell ile çalışan VM'deki vhdx diske shrink işleminin yapılması


Get-VM "Windows Server - Resize" | Get-VMHardDiskDrive -ControllerType SCSI | Resize-VHD -SizeBytes 100GB

Ayrıca aşağıdaki komut ile de shrink boyutunu mümkün olan en küçük boyuta alabilirsiniz. 

Get-VM "Windows Server - Resize" | Get-VMHardDiskDrive -ControllerType SCSI | Resize-VHD –ToMinimumSize

Hiç yorum yok: